นโยบายการคัดกรองลูกค้า

ข้อมูลทั่วไปเงื่อนไขข้อตกลงกับร้านค้า

·       ร้านค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการติดต่อและการโอนชำระค่าสินค้าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

·       1 ร้านค้าจะสมัครได้เพียง 1 ชื่อโดยใช้บัตรประชาชนอ้างอิง

·       ข้อมูลที่ให้ทางการเงินควรถูกต้องถ้าให้ข้อมูลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

  • ต้องมีชื่อร้านค้าเป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและไม่ซ้ำกับร้านค้าอื่น ในกรณีที่ซ้ำทางเราอาจจะทำการตั้งชื่อให้ใหม่
  • ห้ามให้ร้านค้าและคู่สัญญาเปิดเผยความลับ โดยมิได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญา

·       ร้านค้าจะดำเนินการตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นสินค้าท่านจะถูกยกเลิกการเปิดร้านและร้านค้าของท่านจะถูกดำเนินการเพิกถอนหรือถูกปรับ

สินค้า

·       การตั้งราคาสินค้า  สินค้า+ค่าขนส่ง = ราคาสินค้า

·       สินค้าที่จัดส่งต้องเป็นสินค้าที่ตรงกับรูปภาพ เท่านั้น ในกรณีสินค้าขาด สต๊อกหรือต้องรอ ทางร้านต้องแจ้งทางผู้ดูแลอย่างรีบด่วน

  • ข้อมูลที่ให้จะไม่ใช่สินค้าที่ลอกเลียนแบบ เช่น ชื่อสินค้าหรือข้อความรายละเอียดที่ก่อให้เกิดความสับสน

·       ร้านค้าไม่สามารถขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น สินค้าละเมิดลิขสิทธ์  สินค้าเลียนแบบ หรือวัตถุสินค้าอนาจาร อาหารทุกชนิด เครื่องสำอางทุกชนิด ยาเสพติด เงินตรา พันธบัตร อาวุธต่างๆ  วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ยา เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ สุรา หรืออื่นๆจะพิจารณาตามความเหมาะสม

·       สินค้าที่ส่งผิดหรือไม่ได้มาตรฐานจะถูกส่งกลับ ค่าใช้จ่ายจะหักจากการขายครั้งต่อไป

·       รูปภาพควรมีความชัดเจนและมีหลายรูป

·       ข้อความสินค้าต้องชัดเจนและให้รายละเอียดครบถ้วน

·       การลงกลุ่มของสินค้าควรลงให้ถูกต้องมิฉะนั้นสินค้าอาจไม่ได้รับการอนุมัติ

·       สินค้าต้องเป็นของใหม่ไม่เคยการผ่านใช้งานมาก่อน

การเงินและอัตราค่าคอมมิชชั่น

·        Confirmed คิดที่ 15 % ตามจำนวนปริมาณคำสั่งซื้อที่มาจากเว็บไซต์ของท่าน ยอดคอมมิชชั่น จะเป็น Confirmed Commission

·       การชำระเงินจะคิดจากยอดรวม ราคาสินค้า  15% Commission = ยอดสุทธิ

·       ร้านค้าที่ได้การติดต่อเรื่องโปรโมชั่นร่วมการ ทางเว๊ปไซต์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·       การชำระเงินจะชำระเงินวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา14.00  ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์  

      การชำเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางเราจะแจ้งให้ทราบนโยบายการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การขนส่ง

·        ขนส่งสินค้าจะไม่มีการเก็บเงินปลายทาง

·        บริษัทขนส่งต้องใช้ บริษัทที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย––

·        ร้านค้าต้องติดที่อยู่ข้อมูลให้เรียบร้อย

·        ร้านค้าต้องใส่เลขขนส่งหลังจากส่งแล้ว มิฉะนั้นท่านรายการสินค้าของท่านจะไม่สมบูรณ์

·        ร้านค้าต้องบรรจุภัณฑ์สินค้าอย่างดี เพื่อป้องกันการเสียหาย

·        สินค้าหลายรายการสามารถส่งรวมกล่องใหญ่ได้แต่ของในกล่องเล็กต้องบรรจุให้เรียบร้อยและมีข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนด้วย

·        สินค้าที่จัดส่งต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและทนทานต่อการขนส่งข้ามประเทศ  พร้อมติดที่อยู่ให้ชัดเจน   โปรดดูVDOคู่มือในการบรรจุ

·        หลังจากการส่งสินค้าต้องแจ้งเลขพัสดุทันที ที่หน้าหลังบ้านของท่าน

·        การวัดขนาดสินค้าและน้ำหนักต้องเป็นไปตามความเป็นจริงและถูกต้อง ถ้าในกรณีสินค้ามีข้อมูลขนาดน้ำหนักไม่ถูกต้อง ท่านอาจจะถูกหักการชำระเงินในครั้งต่อไป

·        ร้านค้าต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 2 วัน มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกสินค้า

การคืนสินค้า

·        ในการส่งสินค้าผิดหรือเสียหายจากท่าน  ทางเราจะส่งคืนสินค้าให้กับทางร้าน ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางร้านต้องส่งสินค้าใหม่มาให้ทางเราทันที

·        การคืนสินค้าอันเนื่องจากสินค้าผิดแบบ หรือ ผิดขนาด ตามข้อมูลที่แจ้ง ทางร้านค้าจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป

การยกเลิกสัญญา

·        หากร้านค้าทำผิดกฎเกณฑ์เรื่องสินค้าทางบริษัทจะทำการตักเตือน ถ้าในกรณีที่ยังทำผิดกฎเกณฑ์ทางบริษัทจำเป็นต้องยกเลิกร้านค้าและสิทธิ์ที่จะหักค่าเสียหายจากยอดบัญชี

·        หากร้านค้าทำผิดการทำให้เสื่อมเสียต่อองค์กร ไม่ว่าด้วยการเผยแพร่ทั้งออนไลน์ สื่อโซเชีย หรือ ทางด้านอื่นๆ ทางร้านสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·        ในกรณีร้านค้าทำการทุจริตหรือทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมายทางบริษัทสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายของประเทศไทย


PandaMalls