ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลทั่วไปเงื่อนไขข้อตกลงกับร้านค้า

·      ร้านค้าที่จะเปิดนั้น ร้านค้าต้องมีร้านค้าและมีตัวตนที่เคยเปิดมาแล้วจาก webอื่นๆ

·      ร้านค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการติดต่อและการโอนชำระค่าสินค้าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

·      1 ร้านค้าจะสมัครได้เพียง 1 ชื่อโดยใช้บัตรประชาชนอ้างอิง

·      ข้อมูลที่ให้ทางการเงินควรถูกต้องถ้าให้ข้อมูลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

·      ห้ามการใช้ crawling เพื่อเข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆ กรุณายึดเอาตามข้อมูลที่ได้รับจาก product data feed

·      งดการคัดลอกคำอธิบายรายละเอียดสินค้าที่ไม่อยู่ใน data feed ไปใช้งานในทุกกรณี บริษัทแพนด้าขอ สงวนสิทธิ์การเป็นเจ้าของคำอธิบายสินค้าที่ไม่มีอยู่ใน data feed แต่เพียงผู้เดียว

·      งดการใช้ Pop-Up ทุกรูปแบบเพื่อโฆษณา Pandamalls Affiliate

·      ต้องมีชื่อร้านค้าเป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและไม่ซ้ำกับร้านค้าอื่น ในกรณีที่ซ้ำทางเราอาจจะทำการตั้งชื่อให้ใหม่

·      ห้ามให้ร้านค้าและคู่สัญญาเปิดเผยความลับ โดยมิได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญา

·      ร้านค้าจะดำเนินการตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นสินค้าท่านจะถูกยกเลิกการเปิดร้านและร้านค้าของท่านจะถูกดำเนินการเพิกถอนหรือถูกปรับ

·      วันหยุดยาวของประเทศร้านค้า ทางร้านจะส่งข้อมูลช่วงระยะเวลาทำการของท่าน โดยเราจะมีแบบฟอร์มที่เตรียมให้ แต่ทางประเทศไทยจะยังคงจะรับออเดอร์ต่อไป แต่เมื่อท่านเปิดร้านสามารถส่งได้ทันที
สินค้า

·      การตั้งราคาสินค้า  สินค้า+ค่าขนส่ง = ราคาสินค้า

·      สินค้าที่จัดส่งต้องเป็นสินค้าที่ตรงกับรูปภาพ เท่านั้น ในกรณีสินค้าขาด สต๊อกหรือต้องรอ ทางร้านต้องแจ้งทางผู้ดูแลอย่างรีบด่วน

·      ข้อมูลที่ให้จะไม่ใช่สินค้าที่ลอกเลียนแบบ เช่น ชื่อสินค้าหรือข้อความรายละเอียดที่ก่อให้เกิดความสับสน

·      ร้านค้าไม่สามารถขายสินค้าผิดกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศไทย เช่น สินค้าละเมิดลิขสิทธ์  สินค้าเลียนแบบ หรือวัตถุสินค้าอนาจาร อาหารทุกชนิด เครื่องสำอางทุกชนิด ยาเสพติด เงินตรา พันธบัตร อาวุธต่างๆ  วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ยา เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ สุรา หรืออื่นๆจะพิจารณาตามความเหมาะสม

·      สินค้าที่ส่งผิดหรือไม่ได้มาตรฐานจะถูกส่งกลับ ค่าใช้จ่ายจะหักจากการขายครั้งต่อไป

·      รูปภาพควรมีความชัดเจนและมีหลายรูป

·      ข้อความสินค้าต้องชัดเจนและให้รายละเอียดครบถ้วน

·      การลงกลุ่มของสินค้าควรลงให้ถูกต้องมิฉะนั้นสินค้าอาจไม่ได้รับการอนุมัติ

·      ในกรณีสินค้าหายระหว่างการส่งในร้านค้า ทางร้านจะต้องส่งสินค้าให้ใหม่โดยทันที

·      สินค้าต้องเป็นของใหม่ไม่เคยการผ่านใช้งานมาก่อน

การเงินและอัตราค่าคอมมิชชั่น


·       Confirmed คิดที่ 15 % ตามจำนวนปริมาณคำสั่งซื้อที่มาจากเว็บไซต์ของท่าน ยอดคอมมิชชั่น จะเป็น Confirmed Commission

·      การชำระเงินจะคิดจากยอดรวม ราคาสินค้า –  15% Commission = ยอดสุทธิ

·      ร้านค้าที่ได้การติดต่อเรื่องโปรโมชั่นร่วมการ ทางเว๊ปไซต์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·      การชำระเงินจะชำระเงินวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา14.00  ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์  

(การชำเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางเราจะแจ้งให้ทราบ)

·      เมื่อมีคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และท่านได้รับชำระเงินจากประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องส่งสินค้าให้ทันที

·      กรณีวันหยุดของไทย ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบเรื่องการวันที่โอนเงิน เพราะอาจมีความล้าช้า

·      กรณีที่ทางร้านค้ามีหนี้ใดๆอันเกิดจากการตกลงสัญญานี้ จะคิดดอกเบี้ย 15% ต่อปีนับแต่เมื่อหนี้นั้นเกิดขึ้นและครบกำหนดชำระจนกระทั่งเมื่อมีการชำระหนี้เสร็จสิ้นทั้งจำนวน

·      นโยบายการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การขนส่ง

·      ขนส่งสินค้าจะไม่มีการเก็บเงินปลายทาง

·      บริษัทขนส่งต้องใช้ บริษัทที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

·      ร้านค้าต้องติดที่อยู่ข้อมูลให้เรียบร้อย

·      ร้านค้าต้องใส่เลขขนส่งหลังจากส่งแล้ว มิฉะนั้นท่านรายการสินค้าของท่านจะไม่สมบูรณ์

·      ร้านค้าต้องบรรจุภัณฑ์สินค้าอย่างดี เพื่อป้องกันการเสียหาย

·      สินค้าหลายรายการสามารถส่งรวมกล่องใหญ่ได้แต่ของในกล่องเล็กต้องบรรจุให้เรียบร้อยและมีข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนด้วน

·      สินค้าที่จัดส่งต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและทนทานต่อการขนส่งข้ามประเทศ  พร้อมติดที่อยู่ให้ชัดเจน   โปรดดูVDOคู่มือในการบรรจุ

·      หลังจากการส่งสินค้าต้องแจ้งเลขพัสดุทันที ที่หน้าหลังบ้านของท่าน

·      การวัดขนาดสินค้าและน้ำหนักต้องเป็นไปตามความเป็นจริงและถูกต้อง ถ้าในกรณีสินค้ามีข้อมูลขนาดน้ำหนักไม่ถูกต้อง ท่านอาจจะถูกหักการชำระเงินในครั้งต่อไป

·      ร้านค้าต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 2 วัน มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกสินค้าการคืนสินค้า

·      ในการส่งสินค้าผิดหรือเสียหายจากท่าน  ทางเราจะส่งคืนสินค้าให้กับทางร้านแต่อาจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน เนื่องจากการส่งสินค้ากลับไปที่ร้านค้าต้องใช้เวลาและพิธีการ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางร้านต้องส่งสินค้าใหม่มาให้ทางเราทันที

·      การคืนสินค้าอันเนื่องจากสินค้าผิดแบบ หรือ ผิดขนาด ตามข้อมูลที่แจ้ง ทางร้านค้าจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไปการยกเลิกสัญญา

·      หากร้านค้าทำผิดกฎเกณฑ์เรื่องสินค้าทางบริษัทจะทำการตักเตือน ถ้าในกรณีที่ยังทำผิดกฎเกณฑ์ทางบริษัทจำเป็นต้องยกเลิกร้านค้าและสิทธิ์ที่จะหักค่าเสียหายจากยอดบัญชี

·      หากร้านค้าทำผิดการทำให้เสื่อมเสียต่อองค์กร ไม่ว่าด้วยการเผยแพร่ทั้งออนไลน์ สื่อโซเชีย หรือ ทางด้านอื่นๆ ทางร้านสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·      ในกรณีร้านค้าทำการทุจริตหรือทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมายทางบริษัทสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายของประเทศร้านค้า


PandaMalls